Dane EU modułowego:
Kod:
M_U005
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Modelowanie numeryczne przepływów i wymiany ciepła
Efekt kształcenia:
Potrafi w sposób syntetyczny opracować wyniki przeprowadzonej symulacji
Powiązania z KEU: