Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Cyfrowa analityka danych
Efekt kształcenia:
Jest przygotowany do samodzielnej pracy analitycznej i projektowej w przedsiębiorstwach, bankach, jednostkach samorządowych, instytucjach i organizacjach
Powiązania z KEU:
  • IIE1A_K03
    jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, a w szczególności do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu