Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Techniki spajania i łączenia metali i stopów
Efekt kształcenia:
Student wie jakie zalety i wady posiadają poszczególne techniki łączenia i spajania materiałów oraz w jakich obszarach mogą być stosowane.
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_W04
    Posiada podstawową wiedzę w zakresie wytwarzania półwyrobów i wyrobów oraz wielomateriałowych kompozytów na bazie metali nieżelaznych z wykorzystaniem różnych technik syntezy
  • IMN1A_W05
    Zna i rozumie podstawowe techniki wykorzystywane do badań materiałowych