Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Modelownie CFD maszyn i urządzeń energetycznych
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę na poziomie zaawansowanym z zakresu modelowania numerycznego złożonych układów energetycznych.
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W02
    posiada wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego