Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Modelownie CFD maszyn i urządzeń energetycznych
Efekt kształcenia:
Zna sposoby i zasady przygotowania geometrii oraz wpływ stosowanych uproszczeń i rozwiązań na proces generowania siatki oraz na jakość otrzymywanych wyników symulacji numerycznej.
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W02
    posiada wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego