Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Modelownie CFD maszyn i urządzeń energetycznych
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę z zakresu tworzenia, weryfikacji i optymalizacji siatki podziału modelu oraz wpływu prowadzonych działań na jakość wyników symulacji.
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W02
    posiada wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego