Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Modelownie CFD maszyn i urządzeń energetycznych
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę pozwalającą na krytyczną analizę otrzymanych wyników symulacji numerycznej analizowanej maszyny czy urządzenia.
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W02
    posiada wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego