Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Modelownie CFD maszyn i urządzeń energetycznych
Efekt kształcenia:
Student potrafi poprawnie zdefiniować model w tym określić i przypisać warunki brzegowe, wprowadzić parametry analizy dla tworzonej symulacji.
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U02
    posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych