Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Modelownie CFD maszyn i urządzeń energetycznych
Efekt kształcenia:
Student potrafi poprawnie zdefiniować zagadnienie do analizy, określić sposób i zakres wykonania analizy.
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U02
    posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych