Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Modelownie CFD maszyn i urządzeń energetycznych
Efekt kształcenia:
Student posiada świadomość ciągłego dokształcania się i ciągłego podnoszenia kompetencji w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi w procesie projektowania oraz analizie pracy maszyn i urządzeń.
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_K02
    ma potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych