Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy geologii i mineralogii
Efekt kształcenia:
Student zna najważniejsze procesy endo i egzogeniczne kształtujące skorupę ziemską i powierzchnię ziemi.
Powiązania z KEU:
  • IKS1A_W04
    Ma wiedzę na temat monitorowania, identyfikowania stanu środowiska, uwarunkowań społecznych i gospodarczych, opisu zjawisk w nim zachodzących oraz zna metodologię rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie kształtowania środowiska wewnętrznego i zewnętrznego,