Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Inżynieria procesów produkcyjnych
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie pojęcia związane z technologiami inżynierskimi, procesami produkcyjnymi i technikami wytwarzania
Powiązania z KEU:
  • AiR1A_W07
    podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych w zakresie Automatyki i Robotyki