Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Inżynieria procesów produkcyjnych
Efekt kształcenia:
Zna schematy automatyzacji i robotyzacji procesów
Powiązania z KEU:
  • AiR1A_W05
    Podstawowe zagadnienia związane z robotyką w tym problematykę robotów przemysłowych i mobilnych.
  • AiR1A_W07
    podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych w zakresie Automatyki i Robotyki