Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Inżynieria procesów produkcyjnych
Efekt kształcenia:
Zna strukturę różnych procesów produkcyjnych i różne uwarunkowania działalności zawodowej
Powiązania z KEU:
  • AiR1A_W06
    fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, w tym indywidualnej
  • AiR1A_W07
    podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych w zakresie Automatyki i Robotyki