Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Inżynieria procesów produkcyjnych
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętność rozpoznania technologii mechanicznych, elektrycznych, chemicznych i innych
Powiązania z KEU:
  • AiR1A_U01
    wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: - właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, - dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych
  • AiR1A_U04
    samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie