Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Prawo w ochronie środowiska
Efekt kształcenia:
Wyszukać odpowiednie przepisy prawa i je interpretować, także wykorzystując orzecznictwo.
Powiązania z KEU:
  • IKS1A_U03
    Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty i symulacje; projektować, wykonywać podstawowe instalacje oraz rozwiązywać zadania inżynierskie dla kształtowania środowiska wewnętrznego i zewnętrznego używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów.