Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Prawo w ochronie środowiska
Efekt kształcenia:
Wywiązywania się z obowiązków związanych z ochroną środowiska jako obywatel, pracownik i przedsiębiorca.
Powiązania z KEU:
  • IKS1A_K03
    Wykazuje postawę przedsiębiorczą; jest gotów do działania na rzecz kształtowania środowiska zewnętrznego i wewnętrznego oraz interesu publicznego z wykorzystaniem nabytej wiedzy i umiejętności w rozwiązywaniu problemów inżynierskich zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.