Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zasady planowania eksperymentu i opracowania wyników pomiarów
Efekt kształcenia:
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu wykorzystywania sprzętu komputerowego oraz podstawowego oprogramowania z zakresu statystyki (programy Excel i Statistica)
Powiązania z KEU:
  • TCH1A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich w technologii chemicznej - ma podstawową wiedzę o metodach statystycznych w planowaniu oraz opracowaniu wyników pomiarów