Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zasady planowania eksperymentu i opracowania wyników pomiarów
Efekt kształcenia:
Student potrafi: -wykorzystać specjalistyczne oprogramowanie komputerowe do przeprowadzenia obliczeń statystycznych, -przygotować merytoryczny raport opisujący rozwiązywany przez niego problem wraz z krytyczną dyskusją uzyskanych wyników, -pracować w zespole nad rozwiązaniem problemu w zakresie planowania eksperymentu, analizy i interpretacji statystycznej uzyskanych wyników.
Powiązania z KEU:
  • TCH1A_U01
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty oraz dokonywać oceny i krytycznej analizy posiadanych informacji w oparciu o dokładne i przybliżone metody matematyczne
  • TCH1A_U03
    ma umiejętność doboru surowców do zaplanowanych procesów chemicznych, potrafi zaprojektować prostą aparaturę chemiczną, proces technologiczny, zaplanować eksperymenty chemiczne, badać przebieg procesów chemicznych z wykorzystaniem metod dokładnych i przybliżonych, symulacji komputerowych oraz interpretować uzyskane wyniki