Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zasady planowania eksperymentu i opracowania wyników pomiarów
Efekt kształcenia:
Student rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych i osobistych.
Powiązania z KEU:
  • TCH1A_U08
    potrafi planować i realizować samouczenie się przez całe życie w oparciu o literaturę fachową oraz źródła internetowe, rozumie zasady ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego