Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie projektami i procesami w logistyce
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę z zakresu nowych rozwiązań i technologii możliwych do wykorzystania w logistyce
Powiązania z KEU:
  • ZIP2A_W01
    zna i rozumie, w pogłębionym stopniu, procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych; zna ich trendy rozwoju w tym zagadnienia związane z rozwojem zrównoważonym