Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie projektami i procesami w logistyce
Efekt kształcenia:
Potrafi wykorzystać przykładowe programy informatyczne z obszaru zarządzania projektami i procesami logistycznymi
Powiązania z KEU:
  • ZIP2A_W04
    zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu zarządzania i jakości, ekonomii, finansów, rachunku kosztów, prawa gospodarczego i innych pozatechnicznych uwarunkowań koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości