Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zarządzanie projektami i procesami w logistyce
Efekt kształcenia:
Zna potrzebę uzupełniania swojej wiedzy z zakresu mapowania i modelowania procesów logistycznych
Powiązania z KEU:
  • ZIP2A_K01
    jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, samodzielnego poszukiwania rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych określając przy tym priorytety służące realizacji wyznaczonych zadań