Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zarządzanie projektami i procesami w logistyce
Efekt kształcenia:
Potrafi wykorzystać odpowiednie narzędzia do rozwiązywania problemów
Powiązania z KEU:
  • ZIP2A_U04
    potrafi projektować, zgodnie z zadaną specyfikacją, oraz wykonywać typowe dla kierunku studiów urządzenia, obiekty, systemy lub realizować procesy, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów stosując zasady bezpieczeństwa związane z pracą w środowisku przemysłowym, a także potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć techniki i technologii