Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Procesy produkcyjne
Efekt kształcenia:
określać podstawowe parametry procesu technologicznego
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_U03
    potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych