Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Procesy produkcyjne
Efekt kształcenia:
wybierać najkorzystniejszą technologię wytwarzania dla danych warunków ekonomiczno-technicznych
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_U06
    potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, w tym aspekty etyczne; dokonywać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich oraz dokonywać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i oceniać te rozwiązania