Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wydobycie i obróbka skał blocznych
Efekt kształcenia:
Student potrafi wskazać właściwą metodę urabiania odpowiednią do rodzaju skał blocznych oraz dobrać maszyny i urządzenia.
Powiązania z KEU:
  • IGR2A_U02
    Potrafi w zakresie zagadnień inżynierii górniczej przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska z użyciem specjalistycznej terminologii oraz dyskutować o nich poprzez różne techniki komunikacyjne w tym poprzez debatę.
  • IGR2A_U03
    Potrafi samodzielnie planować i podnosić swoje kompetencje, umiejętności, wiedzę, a także ukierunkowywać inne osoby w tym zakresie
  • IGR2A_U05
    Potrafi zaprojektować zgodnie z zadaną specyfikacją oraz wykonać typowy dla inżynierii górniczej, obiekt, system, układ technologiczny lub zrealizować proces, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów.