Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Etyka i etykieta w zarządzaniu
Efekt kształcenia:
potrafi przygotować prezentacje w wybranych sytuacjach (wygłoszenie wykładu, referatu, rozmowy biznesowe, inne wystąpienia publiczne)
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W08
    zna normy i reguły (prawne, organizacyjne, etyczne) organizujące struktury i instytucje społeczne, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego