Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Etyka i etykieta w zarządzaniu
Efekt kształcenia:
nabycie umiejętności interpretacji skutków zachowań etycznych w działalności gospodarczej
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_U02
    potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii i różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, brać udział w debacie oraz posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego