Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Procesy przygotowawcze surowców
Efekt kształcenia:
Student potrafi z dużym stopniem samodzielności efektywnie zaplanować i oraz skutecznie i poprawnie przeprowadzić doświadczenie
Powiązania z KEU:
  • IGR1A_U05
    Potrafi opracować (samodzielnie lub w zespole) podstawową dokumentację techniczną związaną z pozyskiwaniem surowców, w tym: projekt eksploatacji złoża, koncepcję zagospodarowania złoża, harmonogram prac, uproszczoną analizę ekonomiczną itp. oraz posiada umiejętność posługiwania się wybranymi urzędzeniami, przyrządami, aparatami