Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Procesy przygotowawcze surowców
Efekt kształcenia:
Potrafi określić skutki środowiskowe przyjęcia określonych wskaźników rozdrabniania i klasyfikacji w odniesieniu do ilości i jakości powstałych produktów w wyniku przeróbki danego surowca mineralnego i przygotowania jego do procesów wzbogacania
Powiązania z KEU:
 • IGR1A_U01
  Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • IGR1A_U04
  Potrafi interpretować zjawiska gospodarcze, techniczne, środowiskowe, społeczne zachodzące w obszarze dotyczącym pozyskiwania surowców i wskazać ich przyczyny oraz w zaplanowany sposób zdobywać i pogłębiać wiedzę i umiejętności oraz dokonywać krytycznej analizy i oceny zasad funkcjonowania istniejących rozwiązań.
 • IGR2A_U03
  Potrafi samodzielnie planować i podnosić swoje kompetencje, umiejętności, wiedzę, a także ukierunkowywać inne osoby w tym zakresie
 • IGR2A_U06
  Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu realizacji założonych zadań technicznych z zakresu inżynierii górniczej, umożliwiających osiągnięcie określonego celu, samodzielnie lub poprzez kierowanie pracą zespołu.