Dane EU modułowego:
Kod:
M_U005
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Procesy przygotowawcze surowców
Efekt kształcenia:
Umie dokonać oceny operacji jednostkowych stosowanych w przeróbce i przetwórstwie surowców
Powiązania z KEU:
  • IGR1A_U01
    Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  • IGR1A_U02
    Potrafi na podstawie wybranych źródeł naukowych wykorzystując umiejętność posługiwania się językiem technicznym z zakresu inżynierii górniczej, pracować nad problem badawczym, a także z wykorzystaniem różnych metod i narzędzi oraz samodzielnie przygotować wypowiedź lub tekst dotyczący zarówno problemów technicznych, jak i pozatechnicznych.