Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Odwadnianie obiektów i wykopów budowlanych
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę w zakresie własności hydraulicznych instalacji odwadniających i geohydraulicznych systemów chłonnych
Powiązania z KEU:
  • IKS1A_W02
    Ma wiedzę w zakresie planowania i realizowania procesów kondycjonowania parametrów środowiska wewnętrznego (w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, zakładów produkcyjnych) i środowiska zewnętrznego, z zachowaniem standardów etyki zawodowej i ochrony własności przemysłowej/intelektualnej.
  • IKS1A_W04
    Ma wiedzę na temat monitorowania, identyfikowania stanu środowiska, uwarunkowań społecznych i gospodarczych, opisu zjawisk w nim zachodzących oraz zna metodologię rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie kształtowania środowiska wewnętrznego i zewnętrznego,