Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Chemia w inżynierii materiałów
Efekt kształcenia:
Potrafi pokazać związek między strukturą elektronową atomów a budową układu okresowego i właściwościami chemicznymi pierwiastków
Powiązania z KEU:
  • IMT1A_U02
    Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe; potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi wykorzystywanych do badania materiałów oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
  • IMT1A_U06
    Ma umiejętność samokształcenia się