Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Chemia w inżynierii materiałów
Efekt kształcenia:
Jest gotów do pracy indywidualnej oraz pracy w grupie.
Powiązania z KEU:
  • IMT1A_K02
    Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną, gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.