Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Eksploracja podwodna
Efekt kształcenia:
Student zna historię oraz perspektywy rozwoju pozyskiwania surowców mineralnych z dna mórz i oceanów
Powiązania z KEU:
  • IGR1A_W02
    Dysponuje wiedzą konieczną do zrozumienia, opisu i interpretacji naturalnych i antropogenicznych zjawisk/procesów zachodzących w górotworze i na powierzchni terenu, w tym wyjaśnienia genezy, przebiegu i konsekwencji występowania tego typu zjawisk.
  • IGR1A_W04
    Dysponuje wiedzą na temat stanu aktualnego oraz kierunków rozwoju w dziedzinie koncepcji, technik i technologii kompleksu elementów składowych cyklu produkcyjnego związanego z pozyskiwaniem surowców mineralnych, roli górnictwa w gospodarce i jego skutków w środowisku naturalnym.