Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Eksploracja podwodna
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę z zakresu znajomości problemów związanych z rozwojem metod eksploracji głębin oraz specyfiki środowiska wodnego.
Powiązania z KEU:
  • IGR1A_W02
    Dysponuje wiedzą konieczną do zrozumienia, opisu i interpretacji naturalnych i antropogenicznych zjawisk/procesów zachodzących w górotworze i na powierzchni terenu, w tym wyjaśnienia genezy, przebiegu i konsekwencji występowania tego typu zjawisk.
  • IGR1A_W05
    Dysponuje wiedzą na temat stanu aktualnego oraz kierunków rozwoju w dziedzinie koncepcji, technik i technologii kompleksu elementów składowych cyklu produkcyjnego związanego z pozyskiwaniem surowców mineralnych, roli górnictwa w gospodarce i jego skutków w środowisku naturalnym.