Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Eksploracja podwodna
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość dynamicznego rozwoju eksploracji mórz i oceanów oraz wynikającej z niej konieczności uaktualniania swojej wiedzy
Powiązania z KEU:
  • IGR1A_K01
    Jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności praktycznych oraz krytycznej ich oceny, jest gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań zagadnień teoretycznych i praktycznych w inżynierii górniczej, zasięgania opinii ekspertów.
  • IGR1A_K04
    Jest świadomy znaczenia przemysłu wydobywczego dla rozwoju społeczno-gospodarczego oraz jest gotów do inicjowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dba o tradycje i dorobek swojego zawodu.
  • IGR1A_K05
    Ma świadomość roli w społeczeństwie absolwenta uczelni technicznej i jest gotów na ocenę ryzyka i konsekwencji podejmowania działalności górniczej w środowisku naturalnym i społecznym