Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wiertnictwo hyrogeologiczne i małośrednicowe
Efekt kształcenia:
Student dysponuje wiedzą z zakresu technologii wiertniczych, urządzeń i narzędzi wiercących.
Powiązania z KEU:
  • IGR1A_W01
    Posiada wiedzę z zakresu wybranych działów nauk podstawowych i stosowanych w stopniu niezbędnym do formułowania, analiz i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich dotyczących branży wydobywczej, przy ogólnym rozeznaniu działalności okołogórniczej.
  • IGR1A_W04
    Dysponuje wiedzą na temat stanu aktualnego oraz kierunków rozwoju w dziedzinie koncepcji, technik i technologii kompleksu elementów składowych cyklu produkcyjnego związanego z pozyskiwaniem surowców mineralnych, roli górnictwa w gospodarce i jego skutków w środowisku naturalnym.