Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wiertnictwo hyrogeologiczne i małośrednicowe
Efekt kształcenia:
Student dysponuje wiedzą na temat aktualnego stanu i kierunku rozwoju technik wiertniczych.
Powiązania z KEU:
  • IGR1A_W04
    Dysponuje wiedzą na temat stanu aktualnego oraz kierunków rozwoju w dziedzinie koncepcji, technik i technologii kompleksu elementów składowych cyklu produkcyjnego związanego z pozyskiwaniem surowców mineralnych, roli górnictwa w gospodarce i jego skutków w środowisku naturalnym.