Dane EU modułowego:
Kod:
M_W005
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Chemia w inżynierii materiałów
Efekt kształcenia:
Zna zasady pracy w laboratorium chemicznym oraz podstawy teoretyczne klasycznej analizy jakościowej i ilościowej
Powiązania z KEU:
  • IMT1A_W01
    Ma wiedzę z zakresu nauk podstawowych (matematyki, fizyki oraz chemii) niezbędną do opisu właściwości fizykochemicznych materiałów oraz do zrozumienia zjawisk występujących w materiałach przy ich wytwarzaniu i użytkowaniu.