Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Chemia w inżynierii materiałów
Efekt kształcenia:
Potrafi prowadzić złożone obliczenia z zakresu stechiometrii, stężeń roztworów i równowag w roztworach elektrolitów wraz z umiejętnością układania równań reakcji chemicznej przy uwzględnieniu przewidywanych możliwych produktów reakcji
Powiązania z KEU:
  • IMT1A_U05
    Potrafi zaprojektować technologię wytwarzania materiałów i opisać przebieg zjawisk fizykochemicznych zachodzących w procesach technologicznych.