Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Materiały ceramiczne
Efekt kształcenia:
Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
Powiązania z KEU: