Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Materiały ceramiczne
Efekt kształcenia:
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
Powiązania z KEU: