Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Materiały ceramiczne
Efekt kształcenia:
Potrafi wytworzyć i scharakteryzować materiał ceramiczny o założonym składzie chemicznym i fazowym a także o założnych właściwościach użytkowych.
Powiązania z KEU: