Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Chemia w inżynierii materiałów
Efekt kształcenia:
Potrafi posługiwać się sprzętem laboratoryjnym oraz wykonać proste analizy chemiczne
Powiązania z KEU:
  • IMT1A_U02
    Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe; potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi wykorzystywanych do badania materiałów oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.