Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Encyklopedia techniki
Efekt kształcenia:
cel i zakres różnych zagadnień z zakresu techniki.
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W01
    zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu zasad projektowania inżynierskiego obiektów, procesów technicznych, eksploatowania i wytwarzania maszyn z wykorzystaniem komputerowego wspomagania