Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Encyklopedia techniki
Efekt kształcenia:
procesy i zjawiska zachodzące w technice oraz podstawowe technologie.
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W04
    zna metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich