Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Problemy współczesnej inżynierii
Efekt kształcenia:
określić skutki działalności inżynierskiej w zakresie wpływu oddziaływania ich na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_U01
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe; interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski wykorzystując do tego metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne; dokonywać analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i oceniać te rozwiązania