Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody badania materiałów budowlanych
Efekt kształcenia:
Student posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie doboru zaawansowanych technik w badaniach właściwości materiałów budowlanych.
Powiązania z KEU:
  • CB2A_W06
    ma szczegółową, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie technologii materiałów, w szczególności ich wytwarzania, badania właściwości i zakresu stosowania w budownictwie oraz modyfikacji i recyklingu, zna trendy rozwojowe w zakresie nowoczesnych technologii oraz metod recyklingu zużytych materiałów
  • CB2A_W09
    ma ugruntowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie stosowania zaawansowanych metod badania struktury i właściwości materiałów inżynierskich; wykorzystywania specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej w celu oceny skuteczności procesów technologicznych oraz wpływu warunków pracy
  • CB2A_W10
    rozumie teoretyczne podstawy metod stosowanych w badaniach budowy, składu chemicznego i właściwości materiałów